Nadácia Cvernovka

V roku 2018 je hlavnou aktivitou Nadácie Cvernovka dobudovanie Kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka a kultúrny program bohatý na témy lepšieho života v meste a kultúrneho dedičstva.

Pomôžte nám realizovať aktivity pre lepšie mesto a spoločnosť ešte rýchlejšie, venujte 2% z Vašej dane.

Darujte 2%

1) Nová Cvernovka: malý zázrak a kultúrna udalosť roka

V očiach podobných európskych aktivít sme za krátku dobu stihli neuveriteľný posun. Vďaka značke Cvernovka, zapojeniu kreatívnej komunity, podpore kraja, verejnosti a partnerov, po roku od podpísania zmluvy organizujeme kultúrne podujatia a sme súčasťou mestských festivalov. V procese dostavby sú gastrozóna a park.

Kultúrna udalosť roka

2) Lepší život v meste

Na tému kultúrneho dedičstva smerujeme aj niekoľko formátov podujatí, ktoré sa venujú zlepšeniu života v meste a pamäti mesta Bratislava. Hľadáme pritom inovatívne modely financovania a správy kultúry. Jednou z aktivít je aj záchrana sochy ČSAD spred autobusovej stanice Mlynské Nivy.

Záchrana sochy ČSAD

3) Recyklácia

Z budovy AS sme tiež odobrali žulovú dlažbu a dali tak novú funkciu materiálu určenému na likvidáciu. Triedenie odpadu a recyklácia stavebnej sute budú jednou z hlavných liniek do diskusií apelujúc na efektívne ekologické a environmentálne riešenia v spolupráci s odpadovými firmami.

Suť

4) Živá kultúra

V kultúrnom priestore Novej Cvernovky vzniká nový kultúrny bod na mape Bratislavy. Na koncerty a festivaly, diskusie a prednášky či divadelné predstavenia, vás už teraz srdečne pozývame. Tradičný 1.MÁJ - Deň otvorených ateliérov či najväčší literárny festival Autoriáda.

Kultúrny program

Ako darovať 2% z dane

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Ak ste zamestnancom, Daňové priznanie za rok 2017 za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15.2.2018. Na poukázanie 2% z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje Nadácie Cvernovka.

Názov: Nadácia Cvernovka
Sídlo: Račianska 78 , 83102 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 500 634 21

Darovanie % z dane aj po podaní Daňového priznania - až do 30.4.2018

Rozhodnutie o darovaní 2% z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2%.
Obe tlačivá doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak darujete 3%, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

Daňové priznanie si podávam sám

Ak si ako zamestnanec podávate Daňové priznanie za rok 2017 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A. Pre tento účel sme pre Vás tlačivo s našimi údajmi už predvyplnili.

Tlačivo Daňové priznanie FO typ A
Potvrdenie o podaní Daňového priznania FO typ A

Ak ste v roku 2017 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3%. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií, ktorého vzor nájdete tu.

Potvrdenie o dobrovoľníckej práci

Daňové priznanie mi robí účtovník

Ak Vám Daňové priznanie za rok 2017 robí účtovník, stačí ak mu dodáte údaje Nadácie Cvernovka.

Názov: Nadácia Cvernovka
Sídlo: Račianska 78, 83102 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 500 634 21

Daňové priznanie si podávam sám

Ak si podávate Daňové priznanie za rok 2017 sami, vypĺňate tlačivo FO typ A alebo FO typ B. 2% z dane poukážete vyplnením údajov Nadácie Cvernovka priamo v tlačive Daňového priznania.

Tlačivo Daňové priznanie FO typ A
Tlačivo Daňové priznanie FO typ B
Potvrdenie o podaní Daňového priznania FO typ A
Potvrdenie o podaní Daňového priznania FO typ B

Ak ste v roku 2017 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3%. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií, ktorého vzor nájdete tu.

Potvrdenie o dobrovoľníckej práci

Ako firma môžete darovať 1% alebo 2% z Vašej dane, podľa nasledujúcich kritérií:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2% z dane.

Na darovanie Vám stačia údaje Nadácie Cvernovka, ktoré vyplníte v tlačive Daňové priznanie PO.

Názov: Nadácia Cvernovka
Sídlo: Račianska 78, 83102 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 500 634 21

Tlačivo Daňové priznanie PO
Potvrdenie o podaní Daňového priznania PO