Nadácia Cvernovka

Minulý rok sme aj vďaka 2 % z vašich zaplatených daní realizovali: 83 hudobných podujatí, 55 diskusií a prednášok, 21 scénických podujatí, 14 konferencií, 10 výstav, 9 umeleckých rezidencií, 17 filmových premietaní. Spolu sme pripravili 230 podujatí vlastných a externých, na ktoré prišlo vyše 50 000 návštevníkov.

V roku 2019 je našim cieľom udržať, zlepšiť a rozšíriť existujúce formáty programu živej kultúry. Pomôžte nám.

Venujte 2%

Ako darovať 2% z dane

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Ak ste zamestnancom, Daňové priznanie za rok 2018 za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15.2.2019. Na poukázanie 2% z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje Nadácie Cvernovka.

Názov: Nadácia Cvernovka
Sídlo: Račianska 78 , 83102 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 500 634 21

Darovanie % z dane aj po podaní Daňového priznania – až do 30. 4. 2019

Rozhodnutie o darovaní 2% z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2%.
Obe tlačivá doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak darujete 3%, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

Daňové priznanie si podávam sám

Ak si ako zamestnanec podávate Daňové priznanie za rok 2018 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A. Pre tento účel sme pre Vás tlačivo s našimi údajmi už predvyplnili.

Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF)
Potvrdenie o zaplatení dane

Ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3%. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií, ktorého vzor nájdete tu.

Potvrdenie o dobrovoľníckej práci

Daňové priznanie mi robí účtovník

Ak Vám Daňové priznanie za rok 2018 robí účtovník, stačí ak mu dodáte údaje Nadácie Cvernovka.

Názov: Nadácia Cvernovka
Sídlo: Račianska 78, 83102 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 500 634 21

Daňové priznanie si podávam sám

Ak si podávate Daňové priznanie za rok 2018 sami, vypĺňate tlačivo FO typ A alebo FO typ B. 2% z dane poukážete vyplnením údajov Nadácie Cvernovka priamo v tlačive Daňového priznania.

Tlačivo Daňové priznanie FO typ A
Tlačivo Daňové priznanie FO typ B

Ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3%. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií, ktorého vzor nájdete tu.

Potvrdenie o dobrovoľníckej práci

Ako firma môžete darovať 1% alebo 2% z Vašej dane, podľa nasledujúcich kritérií:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2% z dane.

Na darovanie Vám stačia údaje Nadácie Cvernovka, ktoré vyplníte v tlačive Daňové priznanie PO.

Názov: Nadácia Cvernovka
Sídlo: Račianska 78, 83102 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 500 634 21

Tlačivo Daňové priznanie PO